• Tổ chức các sự kiện: Lễ ra mắt sản phẩm mới, lễ khánh thành, động thổ, khởi công…
 • Cung cấp các ý tưởng, kịch bản tổ chức sự kiện.
 • Cung cấp các gói truyền thông sự kiện đến đối tượng mục tiêu.
 • Tổ chức chuyên nghiệp các sự kiện:
  • Lễ ra mắt sản phẩm mới, lễ khánh thành, động thổ, khởi công
  • Lễ kỷ niệm công ty, tiệc cuối năm, hội nghị khách hàng, họp báo…
  • Ngày hội gia đình, team-building, hoạt động hội chợ,… 

  Các sự kiện đã thực hiện