Biển alu sáng mặt chữ các công trình tại Nam Định và Hạ Long Quảng Ninh